1VZO image

AGC Ser/Thr protein kinase family

Lineage