1Z57 image

CMGC Ser/Thr protein kinase family

Lineage