TK1 logo

TK1

Thymidine kinase, cytosolic

Molecular Synopsis