yscY logo

yscY

Chaperone protein YscY

Molecular Synopsis