EZH2 logo

EZH2

Histone-lysine N-methyltransferase EZH2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table