CDKAL1

Threonylcarbamoyladenosine tRNA methylthiotransferase

Molecular Synopsis