ZDHHC21

Palmitoyltransferase ZDHHC21

Molecular Synopsis