ZDHHC23

Palmitoyltransferase ZDHHC23

Molecular Synopsis