SPATA18

Mitochondria-eating protein

Molecular Synopsis