SETD7 logo

SETD7

Histone-lysine N-methyltransferase SETD7

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table