ZDHHC1

Palmitoyltransferase ZDHHC1

Molecular Synopsis