CHTF18

Chromosome transmission fidelity protein 18 homolog

Molecular Synopsis