ZDHHC19

Palmitoyltransferase ZDHHC19

Molecular Synopsis