SETD2 logo

SETD2

Histone-lysine N-methyltransferase SETD2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table