ZDHHC3

Palmitoyltransferase ZDHHC3

Molecular Synopsis