ZDHHC2

Palmitoyltransferase ZDHHC2

Molecular Synopsis