PARP4 logo

PARP4

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP4

Molecular Synopsis