PARP3 logo

PARP3

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP3

Molecular Synopsis