171126 logo

4-O-acetylxanthohumol

Compound Synopsis