1711910 logo

[(4-Chlorophenyl)(2-Hydroxydibenzofuranyl)Methyl]Urea

Compound Synopsis