234047 logo

1-O-Acetylmethylgeopyxin A

Compound Synopsis