251534 logo

9Alpha,10Beta-Phenyltriazolylartemisinin

Compound Synopsis